Jak těžit z dalšího velkého trendu
ve stavebnictví

Informační brožurka

Při použití prefabrikovaných prvků jsou jednotlivé stavební díly předem vyrobeny na milimetr přesně v průmyslovém závodě a následně jsou dopraveny just-in-time na staveniště. Tam převezme montáž jeřáb a přemístí prefabrikáty na správné místo. Výroba mimo staveniště umožňuje navrhovat a stavět ve vyšší kvalitě. Zároveň poskytuje mimořádnou přesnost plánování nákladů a času. Prefabrikace nabízí kratší dodací lhůty, vyšší bezpečnost na stavbě a snižuje hlučnost a prašnost. Průmyslová výstavba rovněž zvyšuje efektivitu a tím šetří zdroje a chrání životní prostředí. Pro stavební společnosti a projekční týmy znamená použití prefabrikovaných prvků příležitost k růstu na tomto silně se rozvíjejícím trhu.

 

Page_Whitepaper

Stále více inženýrských firem spoléhá na prefabrikáty. Prefabrikované prvky mimo jiné umožňují bezpečné plánování a zaručují nejvyšší kvalitu, efektivitu a přesné náklady. Pro samotný návrh jsou však zapotřebí výkonná řešení, která byla vyvinuta speciálně pro prefabrikaci. V naší informační brožurce se  dozvíte, jak fungují modulární konstrukce, jaké výhody nabízí a jak můžete těžit z vysokého tempa růstu.

 

Obsah:

  • Co je industrializovaná výstavba?
  • Proč byste měli využívat prefabrikaci?
  • Jak těžit z trendu v prefabrikaci?

Vyplňte prosím formulář, poté si budete moci stáhnout zdarma naši informační brožurku: Revoluce v prefabrikaci - Jak těžit z dalšího velkého trendu ve stavebnictví.

Vyplňte formulář a stáhněte si zdarma informační brožurku: