Automatizace vyztužování železobetonových konstrukcí
v Allplan 2021

Nové parametrické vyztužovací objekty a sloučení mnoha pracovních kroků urychluje v Allplan 2021-1 výrazně návrh výztuže. Uživatelé mohou určit pravidla vyztužení s ohledem na minimální a maximální rozteč, minimální průměr nebo povolený poměr výztuže a definovat krytí nebo napojení výztuže. Rovněž je usnadněn návrh smykové výztuže. Práce s těmito parametrickými výztužnými objekty šetří čas při návrhu podobných prvků. Automatické porovnání návrhu s uloženými pravidly výztuže detekuje chyby již v rané fázi návrhu.


Program webináře:

3.6.2021 - 10:00 až 11:00 hod.

  • Na webináři Vás seznámí s různými možnostmi automatizovaného vyztužování železobetonových konstrukcí. 

    Mimo jiné si na webináři ukážeme:
  • Vysvětlíme si různé možnosti jak vyztužit železobetonovou konstrukci
  • Detailně si projdeme nové automatizované vyztužení pro sloupy, stěny a nosníky 
  • Projdeme si obsah knihovny s parametrickými objekty PythonParts a vysvětlíme si optimální využití
  • A nezapomeneme na výkazy a výpisy

 

Detaily s přímým linkem pro připojení k online webináři Allplan 2021, jakož i další informace obdržíte po přihlášení. Webinář je zdarma.
Zaregistrovat se na webinář je možné nejpozději 2 hodiny před začátkem. 

Zaregistrujte se zdarma na online webinář: Allplan 2021 – Automatizace vyztužování železobetonových konstrukcí.