» VYZKOUŠET VŠECHNY DOPLŇKY NA 14 DNÍ ZDARMA
add-on_baugrube

Baugrube

Výkopy, stavební jáma, model terénu
(v českém jazyce)

add on_kanal

Kanal

Od konceptu až po realizační projekt
(v českém jazyce)

profilbauteile

Profilbauteile

Parametrické navrhování ocelových konstrukcí
(v českém jazyce)

add on_bemaßung

3D Bemassung

Větší přesnost a přehlednost vašeho modelu

add on_muster

3D Muster

3D vzory v prostoru

add on_geometrie

Geometry Tools

Pokročilé 3D funkce

add on_modellinspektor

Modell Inspector

Kontrola, atributy a číslování

add on_konverter

Element Converter

 Převod 2D a 3D prvků

add on_grafik text

Grafik Text

Vektorizované texty, 3D texty a sady bloků

add on_rohrleitung

Rohrleitung

3D trubky, spojovací pásky, kabelové trasy

add on_projekinspektor

Project Inspector

Rozbor a analýza projektů

add on_.foto

Photo

Ušetřete drahocenný čas při měření

add on_klassifizierung

Klassifizierung

Vizualizace + vyhodnocení 3D atributů

add on_beschriftung

Lokal Beschriftung

Popis libovolných atributů v půdorysu

add on_sketchup

SketchUp Converter

Optimalizovaná výměna dat

Rampe2

Rampe

Tvorba libovolných ramp

800_6380ab5380278

Fahrspur

Jízdní stopy, vlečné křivky

800_640875d9cf334

Mengen-Inspektor

Vyhodnocení schodišť, 3D těles a profilů

800_630dd05fa7f0f

Element-Kette

Univerzální umístění podél osy

Kitchenplanner Icon

KitchenPlanner

Allplan Parts pro návrh kuchyně

PVTool

PVTool

Allplan Parts pro návrh fotovoltaických systémů

Winkelstützwand Icon

Winkelstützwand

Allplan Parts pro návrh opěrných stěn


Add-Ons

Add-On: Baugrube (Stavební jáma)

Funkce tohoto Allplan doplňku přesahují tvorbu stavebních jam. Ať už vytváříte výkresy výkopů, modelujete terén nebo potřebujete působivé modely geologických vrstev, které chcete prezentovat, máme pro Vás řešení. Velkou pozornost věnujeme možnostem jednoduchých úprav při změnách. V kombinaci s jednoduchým a intuitivním ovládáním je to to pravé řešení pro Vás. Doplněk je dostupný v českém jazyce.

Přehled funkcí:

 • Dynamické generování výšek, výkopů a násypů, objemů a vyhodnocení
 • Jednoduchý odhad nákladů již v raných fázích projektu
 • Šikmé dno výkopu, lavička, příkopy, přehrady, atd.
 • Jednoduché úpravy, změny gradientu, optimalizace, atd.
 • Tvorba modelu vrstev pro vizualizaci
 • Vícevrstvý model terénu (povrchová vrstva, moréna, skála, ...)
 • Kombinace sklonů svahu (např. 10:1 pro horniny a 3:2 pro zeminy)
 • Možnost převzít geometrii z různých 3D podkladů
 • Možnost převzetí šikmého dna výkopu ze spodní hrany budovy
 • Interaktivní objemy, plochy a atributy (včetně vrstev)
 • Vyhodnocení pomocí Allplan reportů a Excelu

Cena bez DPH: 31.616,- Kč nebo 1.280,- Eur

nahoru

 


Add-On: Allplan Kanal (Kanalizace)

Návrh kanalizačních/stokových sítí je nedílnou součástí každého projektu a při běžném CAD zpracování je časově náročné a náchylné k chybám. Add-On Allplan Kanal provádí tento úkol efektivně, bezpečně a pohodlně. S tímto doplňkem můžete za krátkou dobu navrhnout jakoukoli ležatou kanalizaci, od počátečního konceptu až po optimalizovaný prováděcí projekt. Doplněk je dostupný v českém jazyce.

Přehled funkcí:

 • Parametrické nastavení šachet s výškou poklopu a dna
 • Vytváření kanalizačních a odvodňovacích systémů s pevnými, proměnlivými a spádovými sklony
 • Inteligentní díky předdefinovaným tvarům
 • Dynamický výpočet výšek a sklonů

Allplan Kanal je součástí paketů Allplan Architecture, Allplan Engineering, Allplan AEC

nahoru

 


Add-On: Profilbauteile (Ocelové konstrukce)

Funkce tohoto Allplan doplňku dalece přesahují dosavadní základní funkce. Ať už vytváříte přehledové plány, modelujete průmyslové haly, nebo potřebujete odbornou práci pro ocenění, zde je řešení. Velkou pozornost klademe na snadnou úpravu všech parametrů. Atributy, jako jsou typy profilů, hmotnost oceli, povrchy atd., lze kdykoli popsat a vyhodnotit. To vše v kombinaci s jednoduchým, plynulým a intuitivním ovládáním. Doplněk je dostupný v českém jazyce.

Přehled funkcí:

 • Více než 16.900 místních a mezinárodních profilů
 • Šroubové spoje
 • Profilový plech
 • Modifikace

 

Cena bez DPH: 20.748,- Kč nebo 840,- Eur

nahoru

 


Allplan Add-On: Geometry Tools (Geometrie)

Doplněk Allplan Geometrie nabízí další 3D funkce, které usnadní práci s programem Allplan. Na základě terénních bodů můžete například snadno vytvořit 3D povrch (např. horní hranu podlahové desky podzemního parkoviště) a ten pak použít jako rovinu (od Allplan 2019). Pomocí různých příkazů můžete také upravovat již vytvořená 3D tělesa a 3D plochy, dokud nebudou splňovat vaše požadavky. Kromě toho máte možnost zjednodušit mapový podklad složený z 3D čar, se kterým pak lze jednodušeji pracovat.

Novinky: Úprava 3D ploch, import souboru XYZ (terénní body), import ESRI-Grid (terénní body / rastr), import LandXML 2.0 (terénní body / lomové čáry / vnější hranice / povrch terénu (TIN) / textury), import a export LandXML 2.0.

 

Cena bez DPH: 9.633,00 Kč nebo 390,- Eur

nahoru

 

 

Add-On: Modell Inspector (Kontrolor modelů)

Očíslujte své komponenty dosud nevídaným způsobem. Pomocí atributů můžete vytvořit čísla konstrukčních prvků pro sloupy, piloty, fasádní prvky atd. I když následně přidáte nebo odeberete některý prvek, lze kompletně znovu správně přečíslovat. Nepostradatelný doplněk se širokou škálou využití:

 • Prohledávání modelů
 • Prohledávání atributů
 • Prohledávání hladin
 • Prohledávání geometrie
 • Import místností
 • Číslování prvků

 

Cena bez DPH: 7.163,00 Kč nebo 290,- Eur

nahoru

 


Add-On: Element Converter (Konvertor)

Tento doplněk vám díky mnoha cenným funkcím pomůže ušetřit spoustu času. Například při základním importu několika kliknutími vyplníte všechny domy a ulice plošnými prvky. 500 ploch za 5 sekund? Žádný problém!

Výběr funkcí:

 • Polygonový tah na fill-plochu
 • Plošný element na 3D plochu
 • Skupina elementů na fill-plochu
 • Objekt na 3D tělesu
 • Okenní otvor na dveřní otvor a mnoho dalšího

 

Cena bez DPH: 7.163,- Kč nebo 290,- Eur

nahoru

 

 

Add-On: Grafik Text (Grafický text)

Zhotovíte celé texty formou automatického zarovnávání zakřivení podle potřeby, včetně tvorby inteligentních vět a spojovníků. Dále tvorba textů včetně okrajů, výplní a stínů jako vektorové prvky (čáry, kružnice, plochy) a dokonce i v 3D.

Přehled funkcí:

 • Vytvoření grafického textu
 • Vytvoření textu formou automatického zarovnávání
 • Úprava grafického textu

 

Cena bez DPH: 4.060,- Kč nebo 160,- Eur

nahoru

 


Add-On: Rohrleitung (Potrubí)

Pomocí tohoto doplňku můžete snadno vytvářet potrubí ve 3D a definovat zaoblení rohů. Polohu trubek pak můžete kdykoli upravit nebo jednoduše změnit jejich průměr. Kromě toho je s tímto doplňkem možné přebírat libovolné průřezy z polygonových 2D čar. Tím jsou možné i další oblasti použití, jako např. pásy ve spárách nebo kabelové trasy.

Přehled funkcí:

 • Vytváření 2D pásů a 3D trubek
 • Čisté zaoblení rohů
 • Převod 3D čar na potrubí
 • Definování libovolného průřezu jako profilu

 

Cena bez DPH: 7.163,- Kč nebo 290,- Eur

nahoru

 

 

Add-On: Project Inspector (Kontrolor projektu)

Doplněk Kontrolor projektu zkontroluje váš projekt. Nejprve otevře každou fólii a každý plán a jeho obsah uloží do databáze. Stejně se postupuje u všech plánů. Velkou výhodou je, že můžete v projektu např. odstranit nepoužité externí hladiny. Je také možné nahradit jednotlivé fólie v několika plánech jinými.

Přehled funkcí:

 • Prohledání projektu
 • Mazání nepoužitých externích hladin
 • Nahrazení fólie ve více plánech

 

Cena bez DPH: 4.693,- Kč nebo 190,- Eur

nahoru

 

 

Add-On: 3D Muster (3D vzory)

Pomocí doplňku 3D vzory můžete do svých modelů a perspektiv přidávat odpovídající 3D vzory, například pro prezentování investorovi. Objekty můžete přímo vzorovat ve volném prostoru.
Možnosti použití jsou prakticky neomezené. Ať už se jedná o interiérový design, jako jsou stěny koupelen, povrchy podlah a stropů, nebo o venkovní fasády, střešní tašky, stěny z lomového kamene a mnoho dalšího, s doplňkovým 3D vzorem můžete na svých 3D modelech snadno a rychle vykouzlit povrchové struktury.

 

Cena bez DPH: 9.633,00 Kč nebo 390,- Eur

nahoru

 


Add-On: 3D Bemaßung (3D kóty)

Díky 3D kótám získá váš model přesnost a přehlednost. Kótovat lze rozměry skutečných délek, sklonů, bodů, úhlů nebo souřadnic.

Díky tomu bude vaše plánování srozumitelné pro všechny a zároveň se vyloučí nedorozumění.

 

Cena bez DPH: 9.633,00 Kč nebo 390,- Eur

nahoru

 


Add-On: Photo (Foto)

Bild_Add On_Foto

S tímto doplňkem ušetříte drahocenný čas při měření. V několika krocích můžete vytvořit pohledy budovy vyfotografované na místě nebo stávající, naskenované plány. On-Site Photo umožňuje zpracovávat fotografie nebo kresby s korekcí zkreslení, s narovnáním a skutečnou velikostí pro další digitální zpracování. Dopněk Photo nemá k dispozici trial verzi na vyzkoušení a je dostupný pouze v německém jazyce. 

Přehled funkcí:

 • Kalibrace a narovnání fotografií
 • Identifikace a výpočet ploch
 • Vizualizace budoucího vzhledu
 • Skenování dokumentů
 • Fotomontáž
 • Přímé rozhraní pro Allplan a AutoCAD
 • Volně volitelné rozlišení obrázku pro export

Cena bez DPH: 9.633,00 Kč nebo 390,- Eur

nahoru

 

Add-On: Klassifizierung (Klasifikace)

Add On Klassifizierung

S tímto doplňkem můžete snadno vizualizovat a vyhodnocovat své atributy z 3D modelu. Pravidla můžete definovat sami a poté vytvářet celé legendy včetně atributů. Všechny vytvořené klasifikace můžete také kdykoli opět upravit. Získáte tak například rychlý přehled o importovaném IFC modelu, ve kterém můžete klasifikovat konstrukční prvky podle materiálu, označení atd.

Přehled funkcí:

 • Vizualizace atributů ve 3D modelu
 • Klasifikace podle typu prvku, hladiny a atributů
 • Možnost několika typů prvků v jedné vizualizaci
 • Volný vzorec jako klasifikační pravidlo
 • Plochy stěn (dokončovacích prací) lze vizualizovat pomocí výplňových ploch
 • Vytvoření volně konfigurovatelné legendy
 • Zobrazení atributů neklasifikovaných prvků
 • Zápis výsledků (tříd) do jednoho nebo více atributů

Cena bez DPH: 7.163,00 Kč nebo 290,- Eur

nahoru


Add-On: Beschriftung (Popis)

Add On Beschriftung

Pomocí doplňku Popis můžete vypsat libovolné atributy objektů v Allplanu v určitém bodě půdorysu. Využití je prakticky neomezené. Například u šikmé desky můžete označit správné hodnoty HH a DH a také sklon v libovolném bodě. Stejný princip funguje i ve stavební jámě, kde mohou být také různé sklony. Nebo můžete mít v architektonickém modelu označené různé úpravy povrchů stěn místnosti. Kromě toho je možné zobrazit atributy různých prvků (například vlastnosti dveří) pomocí piktogramů.

Přehled funkcí:

 • Popis v libovolném místě libovolným atributem
 • Filtrování prvků
 • Široká škála možností zobrazení
 • Popisování rozměrů jako jsou výškové kóty a šipky sklonu
 • Možnosti zaokrouhlování pro výškové kóty
 • Šipky sklonu v procentech, stupních nebo poměru
 • Přiřazení atributů různým prvkům
 • Značení pomocí symbolů z atributů
 • Přesunutí značení pomocí úchopek

Cena bez DPH: 7.163,00 Kč nebo 290,- Eur

nahoru


Add-On: SketchUp Converter

Add On Sketch Up Konverter

S doplňkem SketchUp Converter budete moci vyměňovat data se soubory SketchUp. Například můžete jednoduše importovat 3D model ze SketchUp Warehouse včetně textur a použít jej ve vaší vizualizaci v Allplanu i se všemi povrchy. Můžete také přenést modely z Allplanu přímo do vizualizačního softwaru Lumion pomocí SketchUp exportu. To znamená, že makra z Allplanu lze snadno nahradit detailními objekty Lumion (stromy, auta, světla atd.).

Přehled funkcí:

 • Export definic maker jako SketchUp komponent
 • Možnost výběru prvků při exportu
 • Automatická kontrola chyb a oprava při exportu, možný přímý import do Lumionu
 • 3D tělesa z Allplanu lze kombinovat jako SketchUp skupiny
 • Import prvků do verze SketchUp 2016
 • Volitelná možnost triangulace při importu
 • Tělesa jsou importována jako objemová tělesa
 • Import textur včetně automatického generování souborů povrchů (.surf)

Cena bez DPH: 4.693,00 Kč nebo 190,- Eur

nahoruAdd-On: Rampe (Rampa)

Pomocí tohoto Add-On můžete vytvořit libovolné rampy. Dynamická referenční rovina je vytvořena pomocí osy, podélného profilu a případných příčných sklonů pro levou a pravou hranu. K této referenční rovině pak můžete připojit architektonické komponenty, jako jsou desky a stěny.

Přehled funkcí:

 • Převezměte osu s přímkami, kružnicemi a klotoidami
 • Profil libovolné délky
 • Oddělte sklon a šířku pruhů pro levou a pravou stranu
 • Hraniční osy pro levou a pravou hranu rampy
 • Offsety na ose pro začátek a konec rampy
 • Půdorysné zobrazení s výškami, příčnými sklony a staničením
 • 3D zobrazení jako Brep a 3D povrchy
 • Automatická referenční rovina pro architektonické komponenty
 • Rovnoměrné rozložení referenční roviny

Cena bez DPH: 9.633 Kč nebo 390 Eur

nahoruAdd-On: Fahrspur (Jízdní stopa)

Schleppkurve

Křivky obalu vozidel, vlečné křivky

Pomocí Allplan doplňku Jízdní stopa můžete pohodlně kontrolovat vlečné křivky a manévry související s otáčením vozidla. Jako architekt, projektant infrastruktury, urbanista a stavební inženýr využijete intuitivní ovládání a to, že můžete kdykoli upravit například jízdní dráhu. Pomocí pohybů vpřed a vzad můžete snadno určit požadované křivky obalu vozidla, a tím i potřebné prostorové podmínky. Ověření průjezdnosti tak můžete provádět přímo v Allplanu.

Přehled funkcí:

 • Typy vozidel: Osobní automobil, kamion, tahač s přívěsem a kloubový autobus
 • Dvojitý kamion s přívěsem a dvojitý kloubový autobus
 • Kamion s přívěsem a nákladní automobil s vozíkem (na dřevo, potrubí) a sedlový přívěs
 • Nákladní automobil s řiditelným vozíkem (na dřevo, potrubí) a sedlový přívěs
 • Staveništní vozidla: Míchačka na beton a korbová sklápěčka
 • Dynamická jízdní dráha editovatelná úchopkami
 • Výpočet jízdní dráhy s interaktivním náhledem
 • Jízda po předem definované ose/cestě
 • Jízda vpřed a vzad včetně kontroly řízení
 • Obrysy vozidel, pneumatiky a křivky obalu
 • Křivky čelní část a záď vozidla
 • Křivky pro přední a zadní nápravu
 • Křivky pro vzdálenost k vozidlu
 • Křivky pro vzdálenost náprav
 • Editor vozidel pro uživatelsky definovaná vozidla

Cena bez DPH: 20.748 Kč nebo 740 Eur

nahoruAdd-On: Mengen-Inspektor (Inspektor množství)

Mengen-Insptektion

Pomocí Allplan doplňku Inspektor množství můžete snadno vytvářet podrobná vyhodnocení. Dochází k automatickému rozpoznání příslušného geometrického tvaru a umístění v prostoru. Díky tomu lze snadno vyhodnocovat například schody, ocelové profily a 3D tělesa. Díky inteligentnímu rozpoznávání geometrie je více než 16 000 ocelových profilů rozpoznáno pouze podle jejich rozměrů.

Přehled funkcí:

 • Vyhodnocení objemu, ploch a délek profilů
 • Určení tloušťky, délky a šířky
 • Dynamické zobrazení os profilů, průřezů a objemových těles
 • Rozpoznávání tvaru těles, koulí a válců
 • Plošné vodorovné, svislé a šikmé prvky
 • Profily horizontál, vertikál, šikmin a zakřivení
 • Filtrování podle typu a směru
 • Shrnutí a sečtení
 • Rozpoznávání profilů pomocí databáze (více než 16 000 ocelových profilů)
 • Vyhodnocení N-úhelníků jako kružnic (např. z 8 úhlů)
 • Umožňuje naříznutí profilových prvků
 • Hlášení proměnných jednotek pro tloušťku a rozměr profilu (mm, cm a m)

Cena bez DPH: 7.163 Kč nebo 290 Eur

nahoruAdd-On: Element-Kette (Řetězec prvků)

Kette

Pomocí doplňku Řetězec prvků můžete umisťovat prvky Allplanu, jako jsou stěny, sloupy, makra atd. podél libovolné osy. Prvky jsou přitom uspořádány jako cyklistický řetěz (čep = spojovací článek | článek řetězu = pole). Díky tomu lze například velmi rychle a správně umístit štětovnicové stěny, záporové pažení, bariérové mříže a mnoho dalších prvků. I při ohybu v ose jsou prvky umístěny přehledně. Řetězec prvků můžete kdykoli upravit a také na ose posunout počáteční bod. Jednotlivé prvky řetězce lze použít jako obvykle pro určení hmotnosti nebo export.

Přehled funkcí:

 • Dva polní prvky a jeden spojovací prvek
 • Výchozí prvky: Sloupy, stěny, polystěny, 3D tělesa, skupiny prvků maker, SmartParts a PythonParts
 • Jakýkoli polygon jako osa
 • Převzetí osy (např. kružnice, přípojky prvků, spline atd.)
 • Přesun řetězce podél osy
 • Následné úpravy prvků

Cena bez DPH: 4.693 Kč nebo 190 Eur

nahoru

PartsParts: KitchenPlanner (Plánovač kuchyní)

KitchenPlanner

Pomocí Allplan Part KitchenPlanner můžete plánovat a navrhovat kuchyně. Parametrizované Allplan PythonParts vám pomohou při realizaci vašeho nápadu. Knihovna KitchenPlanner obsahuje řadu různých typů kuchyňských prvků, jako jsou skříňky, rohové prvky, pracovní desky, kuchyňské spotřebiče, kování a další.

 • Allplan Part pro spodní skříňku
 • Allplan Part pro rohovou spodní skříňku
 • Allplan Part pro vysokou skříňku
 • Allplan Part pro rohovou vysokou skříňku
 • Allplan Part pro horní skříňku
 • Allplan Part pro rohovou horní skříňku
 • Allplan Part pro zakončení skříňky
 • Allplan Part pro pracovní desku
 • Allplan Part pro zařízení
 • Allplan Part pro digestoř
 • Allplan Part pro armatury
 • Allplan Part pro úchyty
 • Allplan Part pro dřez

Cena bez DPH: 9.633 Kč nebo 390 Eur

nahoruParts: PVTool

PV-Tool

S nástrojem Allplan Part PVTool můžete v několika málo krocích naplánovat svůj fotovoltaický systém. Parametrizované Allplan PythonParts vám pomohou při realizaci vašeho záměru. Knihovna PVTool obsahuje řadu různých typů prvků, jako jsou jednotlivé fotovoltaické moduly, fotovoltaická plošná instalace, střídače, ochrana kabelů a další.

 • Allplan Part pro jednotlivé fotovoltaické moduly
 • Allplan Part pro plošnou instalaci fotovoltaiky
 • Allplan Part pro střídače
 • Allplan Part pro ochranu kabelů

Cena bez DPH: 9.633 Kč nebo 390 Eur

nahoruParts: Winkelstützwand (Opěrná stěna)

Winkelstützwand

Pomocí Allplan Part Winkelstützwand naplánujete v několika málo krocích opěrné stěny. Při realizaci vašeho nápadu vás podpoří parametrizovaný prvek Allplan PythonPart.

 • Geometrie půdorysu z osy
 • Linie, polylinie, oblouk, spline a BSpline
 • Otočení směru
 • Průřez s parametry
 • Různá celková výška na začátku a na konci
 • Vlastnosti formátu včetně textury
 • Zobrazení řezu

Cena bez DPH: ??? Kč nebo ??? Eur

nahoru