Efektivní plánování: 10 faktů o BIM, které podporují realizaci úspěšných projektů inženýrských staveb


Informační brožurka

Velké projekty se často realizují jen se zpožděním a překročeným rozpočtem. A to buď díky novému návrhu, neočekávaným problémům nebo kvůli stále se měnícímu rozsahu projektu. U megaprojektů s náklady v řádech miliard se pouze jeden z deseti realizuje v rámci odhadovaného rozpočtu a času.

Při současném vysokém tlaku na náklady a termíny kladou investoři neustále vyšší požadavky. Rozpočty, zdroje a plány realizace jsou stále těsnější. Za těchto okolností nesmí vzniknout žádné chyby – ani při projektování ani na stavbě. To je velmi těžké, protože infrastrukturní stavby na celém světě jsou neustále větší a ctižádostivější. Aby byli inženýři konkurenceschopní, musí se postavit těmto výzvám.

Zatímco se BIM postupně neustále rozšiřuje, a to především kvůli požadavkům investorů, představuje BIM výzvu pro mnohé, kteří si nejsou jisti, zda to pomůže zlepšit realizaci projektu. V následujících deseti kapitolách se dozvíte, jak může 3D modelování a pracovní metoda BIM pomoci inženýrům ve všech fázích plánování zvýšit jejich rentabilitu díky přesnému, včasnému a nákladově přiměřenému plánování.

whitepaper_bim_250x250


Obsah:

  • Efektivnější plánování
  • Optimalizovaný návrh výztuže
  • Přesnější výsledky
  • Menší vlivy změn na rozsah projektu
  • Snížení kolizí
  • Správné odhady nákladů
  • Vylepšená výměna dat
  • Lepší komunikace v projektovém týmu
  • Možnosti pro optimalizaci pracovního postupu
  • Pracovní metody orientované na budoucnost

Vyplňte formulář a stáhněte si zdarma informační brožurku: