10 dobrých důvodů pro BIM

Informační brožurka

Ines Mansfeld, ALLPLAN GmbH

BIM (Building Information Modeling - Informační model budovy) je digitální pracovní metoda pro stavební průmysl. BIM tvoří přidanou hodnotu tím, že umožňuje propojit lidi, procesy a nástroje efektivně a po celou dobu životního cyklu budovy. Stavební projekt má díky tomu větší transparentnost a kvalitu, současně umožňuje spolehlivější určení nákladů a harmonogramu. S BIM jsou budovy plánovány, konstruovány a řízeny s vyšší kvalitou v rámci dohodnutého plánu a rozpočtu. To zvyšuje efektivitu a chrání zdroje a prostředí. Pro investory, klienty a uživatele je tak výsledkem trvale udržitelná stavba a její správa, což zvyšuje uchování hodnoty budovy.

whitepaper_bim_250x250.png 

Obsah:

  • Co je BIM?
  • Jak BIM funguje?
  • Proč BIM?
  • Jak je metoda BIM zavedena do společ nosti?

Vyplňte formulář a stáhněte si zdarma informační brožurku: