BIM - Přelomový nástroj pro projektování mostů

Informační brožurka

Vanja Samec, Ředitelka společnosti ALLPLAN Infrastructure

BIM modelování bylo v oboru navrhování a výstavby mostů problematické, což volalo po řešení. Zadavatelé po celém světě požadují BIM model stále častěji. Vlastníkem a subjektem, který je povinný udržovat mosty jako zásadní prvky infrastruktury je obvykle stát. Dnešní vlády už často žádají, nebo se k tomu chystají, dodávat veřejné stavby s použitím BIM modelů. Firmy, které BIM modely při realizaci nepoužívají, brzy ztratí možnost zapojit se do nabídek na tyto projekty. Kromě toho mnoho stávajících mostů po celém světě potřebuje opravy, přičemž objem prostředků na jejich údržbu je pod rostoucím tlakem. Odvětví mostních staveb se musí digitalizovat a najít efektivnější řešení, aby dodávalo projekty v potřebné kvalitě a s požadovanou bezpečností, co nejrychleji a s co nejnižšími náklady.

Tato brožurka popisuje požadavky na BIM řešení pro projektování mostů. Ukazuje také, jak správné BIM řešení může překonat obtíže, které plynou právě z návrhu a výstavby mostů.

whitepaper_engineering_250x250

Obsah:

  • Základy BIM řešení pro mostní stavby
  • Překážky uplatnění BIM modelů při projektování mostů
  • Přínosy BIM modelování pro projekty mostů
  • Přístup společnosti Allplan k BIM modelování mostů
  • Závěr

Vyplňte prosím formulář, poté si budete moci stáhnout zdarma naši informační brožurku "BIM - Přelomový nástroj pro projektování mostů".

Vyplňte formulář a stáhněte si zdarma informační brožurku: