Recept na úspěch - spolupráce a integrované projektování

Informační brožurka

RAPHAEL WICK, VÝKONNÝ ŘEDITEL, GÄHLER UND PARTNER AG
INES MANSFELD, ARCHITEKTKA A PRODUKTOVÁ MANAŽERKA, ALLPLAN GMBH

Digitální plánování, které se využívá v architektonických a projekčních kancelářích, u generálních dodavatelů staveb, u prefabrikace nebo na stavbě v robotech a GPS podporovancý bagrech, je formováno digitálním modelem buduvy (BIM). Opravdu efektivní a hospodárný je BIM jen tehdy, pokud je spojen s integrovaným pracovním postupem.

whitepaper_bim_250x250.png

 

Spolupráce a mezioborový pracovní přístup, integrované projektování a informační model budovy se dají skvěle propojit. Důležitými faktory zůstává koncentrace na hlavní postup a včasná formulace detailních parametrů projektu.

Tata informační brožurka je založena na podrobném rozhovoru s panem Raphaelem Wickem, generálním ředitelem společnosti Gähler und Partner AG z Ennetbadenu ze Švýcarska. Brožurka podává rozsáhlý pohled na filozofii projektování a popisuje zásadní body integrovaného pracovního postupu. Gähler und Partner je specializovanou společností s více než 100 lety zkušeností v projektování a stavebnictví. Kompetence společnosti spočívají dnes mimo jiného v pozemních a inženýrských stavbách, výstavbě silnic a dálnic, v projektovém managementu a developerských činnostech. Tento generální projektant projektoval mimo jiné i Gotthardský tunel, který byl otevřen v červnu 2016. Gähler und Partner je společností s více než 100 spolupracovníky, pro které jsou integrované projektování a BIM důležitými nástroji pro úspěch projektu a spokojenost všech účastníků projektu od projektantů, přes stavební firmu až po investora.

 

Obsah:

  • Minimalizace třecích ploch a chybovosti
  • Nutnost a potenciál integrovaného pracovního postupu
  • Vaše výhody díky BIM oproti konkurenci
  • Rozhodování a projektování s jistotou
  • Význam BIMu pro projektanta
  • Rozvíjení kompetencí a zvyšování odborných znalostí
  • BIM je jednoznačným rozhodnutím

Vyplňte formulář a stáhněte si zdarma informační brožurku: