BIM - Další úrovně: Sedm kroků k integrovanému způsobu práce


Informační brožurka

Projektování pomocí BIM metody se stále více rozšiřuje po celém světe. Vedle výhod, které vidí architekti a projektanti, jako např. vysoká efektivita a spolehlivost nákladů ve fázi plánování, jsou to právě investoři a správci nemovitostí, kteří rozpoznali přidanou hodnotu informací plynoucí z BIM. Přesto existuje jen málo mezinárodních pravidel a předpisů, které by tuto digitální metodu upravovali.

Zdá se, že i v budoucnu se chtějí jednotlivé země vydat svou vlastní cestou. A to zcela oprávněně: Výstavba je pevnou součástí kultury země. Je odlišná jako lidé, kteří danou kulturu tvoří.

Kromě toho mají architekti a odborní projektanti různé profesní profily. BIM musí také zohlednit sociální charakteristiky jednotlivých států, a přitom definovat procesy plánování, které mají mezinárodní platnost.

whitepaper_bim_250x250


Obsah:

  • Vypracování obecně platných pravidel
  • Definování hloubky projektování v jednotlivých BIM fázích
  • Podpora projekčního procesu založeného na databázi
  • Zohlednění rozmanitostí - národní úpravy
  • Doplňující normy a předpisy
  • Aplikace CDE: normy DIN spec 91391 v BIM postupech
  • Používání BIM úrovně 3


Vyplňte prosím formulář, poté si budete moci stáhnout zdarma naši informační brožurku "BIM - Další úrovně: Sedm kroků k integrovanému způsobu práce".

Vyplňte formulář a stáhněte si zdarma informační brožurku: