BIM Project Guide

Když je BIM zaveden do praxe a začne ovlivňovat vývoj projektu bez ohledu na to, zda se jedná o požadavek klienta nebo svobodné rozhodnutí účastníků projektu, existuje mnoho různých aspektů, které je nutno zvážit. Je zapotřebí tomu přizpůsobit i pracovní postupy. Příručka „BIM Project Guide“ uvádí, jaké cíle může mít volba BIM coby metody plánování. Obsahuje pokyny a vysvětlení určené pro podporu projektových týmů při dosahování uvedených cílů:

Project_Guide

  • Postupná realizace projektů s BIM
  • Cíle a výhody způsobu práce v BIM v rámci projektu
  • Přizpůsobení metody práce v BIM velikosti projektu (little bim, Big BIM)
  • Nastavení parametrů a vypracování plánu realizace projektu
  • Výměna dat, kvalita a kontrola dat v rámci projektu
  • Spolupráce, rozdělení rolí a odpovědností v rámci projektu

Chcete-li získat BIM Project Guide, jednoduše vyplňte formulář (vpravo). Následně obdržíte PDF soubor. 

Vyplňte formulář a stáhněte si zdarma příručku: