Lze pomocí parametrického navrhování zvýšit produktivitu?


Informační brožurka

Stavebnictví se za posledních 20 let výrazně změnilo. Rozhodující hnací silou je digitalizace. I když je stavební průmysl méně dynamický než jiná výrobní odvětví, začíná digitalizace zasahovat i do této oblasti a její význam roste.

Během krátké doby se do projekce zavedlo celoplošné používání CAD nástrojů. Cíle vytyčené v 80. letech minulého století byly ale zásadně jiné než dnes. Pod pojmem „digitalizace“ se ve stavebnictví rozumělo nahrazení analogových nástrojů digitálními. Přestože se CAD nástroje pro projektování velmi zefektivnily, na vlastním způsobu projektování a konstruování se toho příliš nezměnilo.

Dnešní výzva v digitalizaci spočívá v integraci všech osob, které se podílejí na projektu a vlastní výstavbě, do jednoho komplexního digitálního procesu, a to tak, aby bylo možné plně využít nové možnosti počítačů. V tomto procesu se mění tradiční profily pracovních míst, procesy navrhování a možná i samotné stavby.

whitepaper_bim_250x250


Obsah:

  • Oblasti použití parametrizace
  • Proč parametrické projektování zvyšuje efektivitu každodenní práce projektanta?
  • Přínosy parametrického projektování
  • Parametrické projektování v praxi
  • Parametrizace – dříve a dnes
  • Rozšíření možností pomocí vizuálního skriptování
  • Projektant jako spoluautor algoritmů
  • Parametrické projektování mostů
  • Od výstředních průkopnických projektů k širokému uplatnění

 

Vyplňte formulář a stáhněte si zdarma informační brožurku: