Správa dat a BIM - takto funguje digitální spolupráce

Informační brožurka

DIRK HENNINGS, JEDNATEL BIMWELT GMBH
SVENJA STERNHEIMER, ALLPLAN GMBH                           
                       

Výměna dat a správa velkého množství rozhraní představuje velkou výzvu při spolupráci mezi jednotlivými obory. Týká se to nejen fáze projektování a výstavby, ale i uvedení do provozu a následující správy budovy. Vzhledem k tomu, že projektování pomocí metody BIM (Building Information Modelling) je více a více žádané, zaujímá architekt klíčovou úlohu při koordinaci interdisciplinárního BIM modelu a s tím související správy dat. Jeho model budovy je totiž základem pro další procesy. Tato informační brožurka se zabývá problémy a řešeními, které vyplývají z klíčového postavení architekta a poskytuje cenné praktické rady a tipy pro úspěšné používání BIM modelů.

Obsah:

Komplexnost stavebních projektů neustále roste. Důvodem jsou jednak zvýšené požadavky investorů, pokud jde o design, kvalitu, cenu a rychlost realizace, ale stále důležitější roli hraje i energetická účinnost a udržitelná výstavba. Energetická účinnost a udržitelná výstavba. Rostoucí internacionalizace a technologické inovace rovněž přispívají k tomuto vývoji. V důsledku této komplexnosti roste i specializace všech účastníků stavby jakož i komplexnost procesů.

whitepaper_bim_250x250.png

Je potřeba se s touto výzvou vypořádat, abychom byli i v budoucnu schopni úspěšně plánovat, stavět, stavbu uvést do provozu a následně provozovat. Digitalizace stavebnictví a s tím související používání metody BIM je stále více vnímána jako cesta, kterou je potřeba se vydat. Kdo se začne zabývat metodou BIM, setká se s řadou názorů a otázek, které jsou v současné době tématem diskuzí ve stavebnictví: Otázky sahají od přechodu na modelové plánování, přes analýzu času a nákladů, zda a pro koho se přechod na BIM vyplatí, přes problematiku rozhraní až po úspěšné zavedení BIMu v kanceláři. Důležitým aspektem, je zpracování velkého množství dat, která jsou generována v rámci BIM plánování.

 
  • Digitalizace stavebnictví
  • Model: Cesta od krásného obalu k nosiči informací
  • Význam BIM modelu
  • Možnosti použití dat z modelu
  • Výměna dat jako klíčová úloha
  • Přechod ke správě budovy: Uvedení do provozu
  • Architekt jako "centrální sběrač dat"
  • Koncept Lean Construction

Vyplňte formulář a stáhněte si zdarma informační brožurku: