Maximalizace efektivity
v odvětví prefabrikace

Informační brožurka

Nikdy nebyla lepší doba pro podnikání v oblasti prefabrikovaných prvků. Díky mnoha podmínkám, které panují na trhu, poptávka po prefabrikovaných prvcích zažívá nebývalý růst. Nástup digitální éry v kombinaci s mimořádnou klimatickou situací, nedostatkem pracovních sil, zdrojů a globální pandemií vyvolal trvalé změny, které zasáhly v podstatě každé odvětví. Díky těmto faktorům však začalo růst odvětví prefabrikovaných prvků, protože ty nabízejí efektivitu, efektivní náklady a jsou šetrnější k životnímu prostředí, což zvyšuje zájem a poptávku o tyto produkty. 

 

Maximalizace efektivity v odvětví prefabrikace

Změna a růst také obnáší různé výzvy. K zachování konkurenceschopnosti a udržení souladu s poptávkou je důležitá efektivní práce. S novými digitálními způsoby práce, které jsou stále běžnější v celém odvětví, vyžaduje dosažení této efektivity digitální nástroje, procesy a pracovní postupy, které byly dříve považovány za volitelné doplňky. V současnosti firmy, které navrhují a vyrábějí prefabrikované prvky, stále více potřebují 3D řešení, které poskytne data strojům na výrobu prefabrikátů.

 

Obsah:

  • Průběh plánování a fáze návrhu prefabrikovaných prvků
  • Automatizované pracovní postupy pro stěny, desky a konstrukční
    prefabrikované prvky
  • Pracovní postupy při projektování
  • Postupy přípravy práce a výrobní fáze

Vyplňte prosím formulář, poté si budete moci stáhnout zdarma naši informační brožurku: Maximalizace efektivity v odvětví prefabrikace.

Vyplňte formulář a stáhněte si zdarma informační brožurku: