Webinář: Automatizace vyztužování železobetonových konstrukcí            v Allplan 2021

Autor: Oliver Orlovský - Společnost: ALLPLAN Slovensko – Datum: 6/2021

Nové parametrické vyztužovací objekty a sloučení mnoha pracovních kroků urychluje v Allplan 2021-1 výrazně návrh výztuže. Uživatelé mohou určit pravidla vyztužení s ohledem na minimální a maximální rozteč, minimální průměr nebo povolený poměr výztuže a definovat krytí nebo napojení výztuže. Rovněž je usnadněn návrh smykové výztuže. Práce s těmito parametrickými výztužnými objekty šetří čas při návrhu podobných prvků. Automatické porovnání návrhu s uloženými pravidly výztuže detekuje chyby již v rané fázi návrhu.


Program webináře:

  • Na webináři Vás seznámíme s různými možnostmi automatizovaného vyztužování železobetonových konstrukcí. 

    Mimo jiné si na webináři ukážeme:
  • Vysvětlíme si různé možnosti, jak vyztužit železobetonovou konstrukci
  • Detailně si projdeme nové automatizované vyztužení pro sloupy, stěny a nosníky 
  • Projdeme si obsah knihovny s parametrickými objekty PythonParts a vysvětlíme si optimální využití
  • A nezapomeneme na výkazy a výpisy

Pro spuštění webináře vyplňte prosím formulář: